Контакти

Може да се свържете с мен, за да споделите мнение за блога, идея за проект или просто да си поговорим:

E-mail: mirena@kerezova.com

Instagram: mirenakerezova

Facebook: mirena.kerezova

Facebook page: Drama Llama

Linkedin: mirenakerezova

Ще ви отговоря най-бързо във Facebook или Instagram 😉